Magnetic AM/RFID 2D Barcode Tag

Sensormatic Magnetic AM/RFID 2D Barcode Tag Vantag Armenia
This durable tag features a laser-etched 2D barcode that allows retailers to program item-specific information directly onto the tag using a compatible mobile reader.

SKU: 10-SRFMB-2200-T

Արտադրող: Sensormatic

This Magnetic AM/RFID 2D hard tag combines trusted EAS protection with the item-level visibility and inventory management only RFID can provide. The tag’s RFID component stores itemspecific information directly on the tag – delivering near real-time item-level visibility while the AM EAS component delivers asset protection. This durable tag features a laser-etched 2D barcode that allows retailers to program item-specific information directly onto the tag using a compatible mobile reader. The barcode is especially helpful when a swing ticket is missing from tagged merchandise, allowing store associates to quickly scan and retrieve point-of-sale (POS) data necessary to complete the checkout process. With this tag retailers can continue using non-RFID barcode readers at POS to process transactions. This hard tag is intended for in-store application.

// RFID component offers an efficient way to track inventory, while AM EAS component protects products from theft

// Item-specific information can be programmed directly on tag with compatible mobile reader, without investing in additional RFID hardware and infrastructure

// RFID element enables near real-time merchandise visibility and improves inventory accuracy

// Supports global frequencies and provides reliable RFID performance

Տիպ Acousto-Magnetic (AM) // Radio Frequency Identification (RFID)
Գույն Light Gray
Երկարություն (mm) 61
Լայնություն (mm) 30.5
Խորություն (mm) 19.9
Քաշ (g) 8.8 (with Tack)
EPC Հիշողություն 96 bits Up to 128 bits
Աշխատանքային RFID հաճախականություններ 860-928MHz
Անջատման ջանք (kg) 56.8
Արգելակման մագնիսային ուժ 5kG, 9kG