Synergy 2.0 ABS Pedestal

Sensormatic Synergy 1175 Vantag Armenia

SKU: 10-SS-1175-As

Արտադրող: Sensormatic
*
*
*
Տիպ Ակուստիկ-Մագնիսային (AM)
Մեկական (m) 0.9
Մեկական + Ranger (m) 1.7
Երկուական (m) 0.9 + 2 + 0.9
Երեքական (m) 0.9 + 2 + 2 + 0.9
Չորսական (m) 0.9 + 2 + 2 + 2 + 0.9
Առաջնային մուտք 100-120Vac or 220-240Vac @50-60Hz
Առաջնային պաշտպանիչ 3.15A, 250V slo-blow, hi-breaking
Հաղորդիչ Աշխատանքային հաճախականությունը: 58kHz +/-200Hz(sync pulse) 56kHz
Ընդունիչ Կենտրոնական հաճախականություն։ 58kHZ
Ջերմաստիճան (°С) 0-ից 50
Անտենայի չափսերը (առանց հիմքի կափարիչի), (cm). 165 x 41.9 x 8.6
Անտենների կշիռը (առանց կափարիչի), (kg) 7.1
Հիմքի կափարիչ (kg) 1.7
Հիմքի քաշ (kg) 3.4